Privacyverklaring

Streetmodels respecteert jouw privacy, maar wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om onze website en diensten aan te kunnen bieden. In de deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij gebruiken, hoe lang wij jouw gegevens bewaren en hoe wij deze beveiligen. Deze verklaring is van toepassing op onze website www.streetmodels.nl en de diensten die wij aanbieden conform de AVG (Algemene verodering gegevensbescherming).

VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS
Streetmodels verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Leeftijd
Geboorteplaats
Nationaliteit
Foto’s waar je herkbaar op staat
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
KvK nummer
Burgerservicenummer (BSN)

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder toestemming verwerken, tenzij wij daar wettelijk toe zijn verplicht. Als jij ervoor kiest om jouw gegevens niet met ons te delen, dan kunnen wij jou niet opnemen in ons personeelsbestand.

JONGER DAN 16 JAAR
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

VERWERKING EN DOELEN 
Streetmodels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren

BEWAARTERMIJN
Streetmodels bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

DELEN MET DERDEN
Streetmodels deelt jouw persoonsgevens met derden, maar verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Wij kunnen jouw persoonsgegevens (naam, leeftijd, foto en eventueel telefoonnummer) bijvoorbeeld doorgeven aan onze opdrachtgevers. Met onze opdrachtgevers spreken wij af dat zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

DELEN MET VERWERKERS
Streetmodels deelt jouw persoongegevens met verwerkers zoals ons plansysteem XPS Logic, onze websitebeheerder en fotograaf. Ook met hen spreken wij af dat zij jouw persoonsgegevens zorvuldig behandelen.

COOKIES
Streetmodels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Streetmodels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl en cookies

JOUW RECHTEN
Uiteraard mag jij jouw eigen persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Lees hieronder jouw rechten:

Jij hebt het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
Jij hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
Jij hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.
Jij hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken

Je kunt het verzoek sturen naar streetmodels@streetmodels.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BEVEILIGING
Streetmodels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS
Streetmodels BV
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Telefoonnummer: 023 5511 017
E-mail: streetmodels@streetmodels.nl